Spelar upplösningen någon roll?

Idag har den digitala bildtekniken kommit så långt att man i mer avancerade sammanhang inte längre enbart mäter digitalkamerornas prestanda i antalet pixlar (megapixel) de kan fånga. Istället handlar det, precis som i den analoga fotografins värld, om optikens (objektiv) kvalitet och sensorns förmåga att reproducera bilden på ett tillfredsställande sätt. I marknadens konsumentsegment har digitalkamerornas upplösning närmat sig 6-8 MP; för professionell eller avancerad användning anses 8-10 MP vara vad som behövs för att kunna ersätta filmladdade kameror med digitalkameror.

Denna artikel omfattas av GNU Free Documentation License. Den använder sig av material från en Wikipedia.