CCD – Charge Coupled Device

Charge Coupled Device (engelska för laddningskopplad mekanism) är en typ av elektronisk halvledarbricka som mäter ljusstyrkan som faller på den. Den används till exempel inom astronomi samt som bildsensor i digitalkameror.

Denna artikel omfattas av GNU Free Documentation License. Den använder sig av material från en Wikipedia.