Bländare

Bländaren på kameran är den som reglerar mängden ljus som släpps in i kamerahuset. Det fins olika typer av bländare men irisbländare är den vanligaste. Bländaren och slutartiden samarbetar för att exponera filmen, eller annat ljuskänsligt föremål, med rätt mängd ljus.

Denna artikel omfattas av GNU Free Documentation License. Den använder sig av material från en Wikipedia.